ALP potrubí P3 pro Continental Automotive Systems, Brandýs nad Labem

ALP potrubí P3 pro Continental Automotive Systems, Brandýs nad Labem

Na této zakázce jsem dodávali naše kompletní předizolované P3 potrubí realizační firmě AZ KLIMA a.s, která měla na starost komplexní řešení vzduchotechniky pro výrobní závod Continental Automotive v Brandýse nad Labem. Jednalo se zde o předizolované ALP potrubí exteriéru i interiéru. Na střeše byl použitý panel pro exteriér o síle 30 mm. V samotné hale byla pak část zhotovena z 20 mm panelu a strojovna z 30 mm panelu do interiéru.

Další realizace našich partnerů